Od wielu lat w samorządzie terytorialnym trwa proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Coraz bardziej powszechne stają się konsultacje społeczne, czy udział mieszkańców w budżetach partycypacyjnych. Społeczeństwo staje się także coraz bardziej świadome swojego wpływu na podejmowane decyzje i rozwój własnych miejscowości.

Pojawia się zwłaszcza zimą, w okresie grzewczym. Utrudnia życie głównie mieszkańcom południowej i środkowej Polski, w skrajnych sytuacjach rozprzestrzeniając się też na inne regiony. Niebezpieczny truciciel- smog, będący efektem tzw. niskiej emisji, nasila się przy ostrym mrozie i prawie bezwietrznej pogodzie.

Strona 1 z 4  > >>