W 2012 roku weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje zawarte w ustawie przeniosły odpowiedzialność na jednostki samorządu terytorialnego za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca.

Koncepcja „inteligentnych miast” czyli smart cities polegająca na dostarczaniu mieszkańcom rozmaitych usług, przy użyciu nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej to już nie science fiction. To rzeczywistość oraz wyzwanie, przed którym stoją polskie Samorządy.

<< <  Strona 2 z 4  > >>