Podstawą każdego porozumienia jest rozpoczęcie dialogu. Na szczeblu samorządowym narzędziem pomagającym w przeprowadzeniu dialogu są konsultacje społeczne. Dzięki nim mieszkańcy mają możliwość dowiedzieć się od władz lokalnych o realizowanych przez nich przedsięwzięciach, a także mogą wyrazić swoją opinię na temat omawianych zagadnień dotyczących ich życia codziennego.

<< <  Strona 4 z 4