Edu-kontakt

EDU-KONTAKT – system komunikacji rodziców i opiekunów ze szkołami i placówkami edukacyjnymi            

To system komunikacji rodziców i opiekunów ze szkołami i placówkami edukacyjnymi, udostępniany jako usługa w modelu Sas (Software-As-Service). Polega na możliwości masowego, wielokanałowego powiadamiania rodziców w bardzo krótkim czasie, umożliwia wysyłanie indywidualnych komunikatów przeznaczonych do konkretnych odbiorców lub grup odbiorców oraz komunikację rodziców ze szkołą poprzez moduł zgłaszania nieobecności. 

Struktura bazodanowa pozwala na odzwierciedlenie hierarchicznego podziału szkół i przedszkoli na: jednostkę oświatową, klasy, pojedynczych uczniów oraz tworzenie dodatkowych grup odbiorców, jak: Nauczyciele, Świetlica, Rada Rodziców i tym podobne. Komunikaty wysyłane są przez operatorów systemu, czyli wszystkich wychowawców, nauczycieli, dyrektora palcówki, którzy otrzymali zdefiniowane prawa dostępu do usługi. Wysyłane komunikaty są raportowane online, informując na bieżąco o statusach wykonywanych przez system połączeń i wysyłanych wiadomości sms. Dzięki identyfikacji numeru dzwoniącego istnieje możliwość oddzwaniania do systemu i odsłuchiwania komunikatu. 

System umożliwia także powiadamianie kilku opiekunów dziecka, poprzez przypisanie wielu numerów telefonicznych powiązanych z uczniem. W przypadku połączeń nieodebranych, system dzwoni na kolejny wskazany numer telefonu.

Czytaj więcej: www.edu-kontakt.pl