Idea komunikacji społecznej

Gmina jest wspólnotą Mieszkańców, ale Gmina to też różnego rodzaju instytucje: Urząd Gminy, Szkoły, Przedszkola, Organizacje pozarządowe (NGO) i wiele innych, które często ze sobą w różnych zakresach współdziałają. Dlatego też, niezwykle ważnym elementem tworzącym podstawę dialogu pomiędzy Mieszkańcami, a instytucjami takimi właśnie jak urząd gminy, czy szkoła jest sprawnie i szybko działająca komunikacja.

Szybki dostęp do informacji może być dla Mieszkańców Gminy, ogromnym ułatwieniem w wielu sytuacjach, wymagających natychmiastowej reakcji np. w sytuacjach zagrożeń meteorologicznych, stanie zagrożenia powodziowego, awarii sieci wodociągowej itd. W zakresie promocji dotarcie z informacją do jak największej liczby Mieszańców np. o organizowanych wydarzenia kulturalnych lub sportowych pozwala na zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym Gminy, równocześnie poprawiając wizerunek Urzędu, która taką informacje wysyła.

Z kolei dzięki sprawnie przeprowadzonym konsultacjom społecznym, jak i ankietowaniu Mieszkańcy dowiadują się o realizowanych przez władze lokalne przedsięwzięciach, jednocześnie mając możliwość wyrazić swoje opinie i potrzeby dotyczące tego, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania.  

W procesie edukacyjnym zachodzi ogromna potrzeba usprawnienia komunikacji. Także i tej pomiędzy Szkołą, a rodzicami uczniów, którzy stanowią duży odsetek Mieszkańców Gminy. Polepszenie kontaktu wpływa bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, a także na poprawę współdziałania Szkoły z rodzicami. 

We wszystkich podanych sytuacjach, skutecznymi rozwiązaniami pozwalającym usprawnić proces komunikacji, jest zintegrowany system Alcetel z systemem edu-kontakt.

Obydwa systemy gwarantują w pełni rozumianą komunikacje społeczną, ze względu na szeroki zakres działania, który obejmuje różne grupy odbiorców.