Konsultacje społeczne

17 Mar 2016

Podstawą każdego porozumienia jest rozpoczęcie dialogu.  Na szczeblu samorządowym narzędziem pomagającym w przeprowadzeniu dialogu są konsultacje społeczne. Dzięki nim mieszkańcy mają możliwość dowiedzieć się od władz lokalnych o realizowanych przez nich przedsięwzięciach, a także mogą wyrazić swoją opinię na temat omawianych zagadnień dotyczących ich życia codziennego. Władze samorządowe z kolei poprzez taką formę działania lepiej poznają  potrzeby mieszkańców, poprawiają z nimi kontakt, zyskując większe zaufanie i lepszy wizerunek. Jednak czynnikiem niezbędnym do realizacji konsultacji społecznych jest zaangażowanie dwóch stron, zwłaszcza aktywność mieszkańców.  Nie zawsze to się udaje, chociażby ze względu na brak bezpośredniego poinformowania  mieszkańców o planowanych konsultacjach. Rozumiejąc ten problem stworzyliśmy  rozwiązanie,  które sprawi, że przeprowadzenie konsultacje będą mieć szerszy zasięg i staną się skuteczniejsze. System komunikacji społecznej Alcetel  umożliwia wysyłanie komunikatów z Urzędu Gminy lub Miasta bezpośrednio na telefony mieszkańców, a ponadto pozwala na przeprowadzanie automatycznych ankiet. Dzięki tym rozwiązaniom porozumienie dwóch stron staje się dużo prostsze i efektywniejsze.

Powrót