Smog a powiadamianie mieszkańców

19 Sty 2017

   Pojawia się zwłaszcza zimą, w okresie grzewczym. Utrudnia życie głównie mieszkańcom południowej i środkowej Polski, w skrajnych sytuacjach rozprzestrzeniając się też na inne regiony. Niebezpieczny truciciel - smog, będący efektem tzw. niskiej emisji, nasila się przy ostrym mrozie i prawie bezwietrznej pogodzie. Lista chorób i dolegliwości wywoływanych przez zanieczyszczone powietrze jest bardzo długa: schorzenia układu oddechowego (m.in astma, alergie, choroby płuc), układu krążenia (miażdżyca, niewydolność serca) i nerwowego (choroby Alzheimera i Parkinsona). Na szkodliwe działanie zanieczyszczonego powietrza w szczególności narażone są dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, jak również osoby mające problemy z układem oddechowym i krwionośnym.

   Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca, aby by alarmować o smogu już przy stężeniu pyłów przekraczającym 50 mikrogramów na metr sześcienny. Niestety, Polska ma najbardziej liberalne zasady określania poziomów informowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza spośród krajów Unii Europejskiej. O zagrożeniu smogiem dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy stężenie pyłów PM10 przekroczy w powietrzu 300 mikrogramów na metr sześcienny. Z powodu smogu co roku w Polsce umiera ok. 47 tys. osób. Przy tak dramatycznej sytuacji walka z zanieczyszczeniem, wydaje się być dziś sprawą priorytetową, którą powinny się zająć odpowiedzialne organy władzy, na szczeblu samorządowym i państwowym. Aktualnie w Małopolsce trwają prace nad przyjęciem uchwały antysmogowej, która ma m.in. wprowadzać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach oraz wyeliminować montowanie kotłów, które nie spełniają norm ekoprojektu.

   Same jednak uchwały nie wystarczą, aby obronić się przed nadchodzącym zagrożeniem. Równie ważna jest informacja o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego, aby niepotrzebnie nie narażać się na szkodliwe działanie pyłów. Bardzo łatwo i szybko taką informacje przesłać drogą elektroniczną, używając sms-a, komunikatu głosowego, czy aplikacji przy wykorzystaniu systemu Alcetel. Otrzymując wiadomość o wysokim zanieczyszczeniu, jesteśmy bardziej świadomi zagrożenia, co pozwala skuteczniej chronić się przed nim m.in. zostając w domu (dotyczy to głównie osób starszych i dzieci), nie uprawiając sportu na zewnątrz, nie wietrząc mieszkań, czy też w przypadku konieczności wyjścia zakładając maskę przeciwpyłową.

Powrót