Komunikacja mobilna

28 Mar 2017

   Od wielu lat w samorządzie terytorialnym trwa proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Coraz bardziej powszechne stają się konsultacje społeczne, czy udział mieszkańców w budżetach partycypacyjnych. Społeczeństwo staje się także coraz bardziej świadome swojego wpływu na podejmowane decyzje i rozwój własnych miejscowości.

   Istotnym aspektem komunikacji społecznej, który jest następstwem postępujących zmian w administracji publicznej, jest sprawny, przejrzysty i powszechny dostęp do informacji przepływających pomiędzy urzędem a mieszkańcami. Dopełnianie formalności związanych z załatwianiem spraw w urzędzie, łączyło się do tej pory z koniecznością poświecenia czasu na zebranie i wypełnienie odpowiednich formularzy. Remedium na tę sytuację miała być - przynajmniej w pewnym stopniu - platforma e-PUAP, która niestety nie osiągnęła zamierzonych celów.

   Obecnie samorządy poszukują takich rozwiązań, które umożliwiać będą komunikację z mieszkańcem na bardzo wielu płaszczyznach: informacyjnej, konsultacyjnej oraz bezpośredniej wymianie dokumentów. Firmy dostarczające systemy dziedzinowe dla Gmin usiłują modyfikować swoje rozwiązania tak, aby sprostać aktualnym wymaganiom i potrzebom komunikacyjnym. Jednakże wielość i złożoność oprogramowania w jednostkach samorządowych, zmusza mieszkańca do korzystania z kilku różnych aplikacji, co finalnie jest nieefektywne.

   Wydaje się zatem, że projekt Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący stworzenia dla samorządów aplikacji mobilnych, które zastąpić mają kosztowne systemy do zarządzania dokumentacją, jest optymalnym rozwiązaniem. Aplikacje mobilne będą zestandaryzowane, proste w obsłudze i szeroko dostępne dla petentów. Zredukują wydatki samorządów na wdrażanie kolejnych systemów informatycznych oraz chaos informacyjny.

Więcej o projekcie: www.portalsamorzadowy.pl/spoleczenstwo-informacyjne

 

Powrót