Smart cities

05 Paź 2016

Koncepcja „inteligentnych miast” czyli smart cities polegająca na dostarczaniu mieszkańcom rozmaitych usług, przy użyciu nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej to już nie science fiction. To rzeczywistość oraz wyzwanie, przed którym stoją polskie Samorządy. Wg danych ONZ coraz więcej ludzi mieszka w miastach i ta tendencja ma się utrzymać. Już teraz np. w Warszawie, Krakowie, oraz Wrocławiu wprowadzane są cyfrowe rozwiązania, które pomogą efektywnie zarządzać przestrzenią miejską w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego, czy komunikacji, rozumianej jako transport drogowy, ale również jako proces wymiany informacji. To właśnie w tym ostatnim obszarze w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy wieloma grupami odbiorców: przedsiębiorcami, samorządowcami, rodzicami uczniów, mieszkańcami powstały systemy: Alcetel i Edu-kontakt, gwarantujące szybkie i skuteczne przekazywanie informacji. Innowacje technologiczne przyczyniają się do rozwoju miast, ale dopiero w połączeniu ze współdziałaniem ludzi, firm i instytucji mogą przynieść całościowy rezultat, w postaci projektu smart cities, poprawiającego jakość życia w miastach.

http://www.portalsamorzadowy.pl/

Powrót