SMS-owe przypominanie o płatnościach

17 Lis 2016

     W  2012 roku weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje zawarte w ustawie przeniosły odpowiedzialność na jednostki samorządu terytorialnego za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca. Gmina została zobowiązana do zawarcia umowy z każdym gospodarstwem domowym na wywóz śmieci. Miesięczne rozliczanie należności wynikających z tytułu powyższej ustawy spowodowało, że dzisiaj wiele Gmin boryka się z przepływem finansowym. Brak terminowych wpłat dokonywanych przez mieszkańców, bardzo często wynika jednak zwyczajnie z zapominania o terminie uregulowania płatności. W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba wysyłanych wezwań do zapłaty, które generują ogromne koszty pracy i doręczenia przesyłki.  W niektórych przypadkach, taka forma jest nieunikniona, jednakże w przeważającej mierze SMS-owe przypomnienie odnosi natychmiastowy rezultat.

 

Usługa Alcetel, polegająca na masowym przekazywaniu informacji mieszkańcom umożliwia wprost wysyłanie spersonalizowanych komunikatów, o terminie i kwocie zadłużenia. Może się to odbywać poprzez:

 • Import plików csv. do systemu Alcetel,

Pliki przygotowane są na podstawie danych wygenerowanych z systemów dziedzinowych, w których powinny znaleźć się takie dane: nr telefonu, kwota zadłużenia oraz opcjonalnie: imię i nazwisko, termin wpłaty, nr konta.

 • Integrację z systemami dziedzinowymi ( gospodarka odpadami, podatkowy)

Sytuacja ta wymaga pracy integracyjnej pomiędzy aplikacjami. Firma VMBS udostępnia producentowi oprogramowania interfejs programistyczny aplikacji (API) i przeprowadza wspólnie testy działania.

Zaletą korzystania z systemu powiadamiania Alcetel, jest możliwość korzystania z istniejących już baz telefonicznych, zawartych w systemach dziedzinowych. Niewątpliwie eliminuje się czas i koszty wygenerowania i dostarczenia upomnienia.

Koszt wysłania jednego wezwania do zapłaty zamieniony jest na koszt jednej wysłanej wiadomości SMS!

 Korzyści:

 • Poprawa ściągalności należności nawet do 80%
 • Oszczędność czasu
 • Redukcja nakładu pracy
 • Usprawnienie procesu windykacji
 • Minimalizowanie kosztów monitów
 • Poprawienie płynności finansowej
 • Wzmocnienie wizerunku Urzędu

 

Zalety:

 • Prosta obsługa, umożliwiająca błyskawiczne wysyłanie komunikatów
 • Prosty import danych z systemów dziedzinowych lub możliwość integracji z tymi systemami -Podatki, Gospodarka Odpadami Komunalnymi
 • Masowe wysyłanie spersonalizowanych komunikatów (każdy mieszkaniec otrzymuje SMS-a z indywidualną kwotą zadłużenia)
 • Raporty on-line, bilingi
Powrót