Pomoc

1.       Kto jest administratorem (właścicielem) danych gromadzonych w systemie poprzez rejestrację telefoniczną i online?

Mieszkaniec rejestrując swój numer telefonu lub adres mailowy, rejestruje się do bazy Gminy, która jest właścicielem bazy danych gromadzonych w procesie rejestracji.

Firma VMBS Sp. z o.o., przetwarza dane w systemach teleinformatycznych z zachowaniem wszelkich procedur wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

 

2.       W jaki sposób chronione są dane osobowe gromadzone w systemie Alcetel?

Infrastruktura teleinformatyczna kolokowana jest w nowoczesnym Data Center i podlega elektronicznemu systemowi bezpieczeństwa, obejmującemu m.in.: wielostopniowy system kontroli dostępu z wykorzystaniem biometryki (SKD), system antywłamaniowy, system telewizji przemysłowej (Closed Circuit Television – CCTV).

W myśl obowiązującego rozporządzenia firma VMBS Sp. z o.o. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania oraz środki techniczne zapewniające ochronę danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem Alcetel). Dostęp do danych zawartych w systemie posiadają tylko osoby wyznaczone i upoważnione przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

3.       W jaki sposób można się zarejestrować lub wyrejestrować z systemu Alcetel?

Aby zarejestrować numer telefonu lub adres mail w systemie Alcetel należy wykonać jedną z poniższych czynności:

1.       Wykonać połączenie telefoniczne na przypisany dla Gminy w systemie Alcetel numer telefonu stacjonarnego – udostępniony na stronie www Gminy, plakatach, ulotkach, itp.

2.       Wysłać wiadomość SMS o wskazanej treści – na numer tel. 503 503 733

3.       Wypełnić formularz Internetowy na stronie: www.alcetel.pl/nazwagminy

4.       Pobrać aplikację mobilną Alcetel …… -

Proces wyrejestrowania polega na wykonaniu takich samych czynności po raz drugi. W celu potwierdzenia rejestracji lub wyrejestrowania numeru telefonu lub maila, system Alcetel oddzwania w przypadku telefonów stacjonarnych i komórkowych lub wysyła link aktywacyjny na wskazany adres mailowy. Przyciskając 1 i # na klawiaturze telefonu lub klikając w link w otrzymanym mailu, dokonuje się uwierzytelnienie numeru telefonicznego oraz adresu e-mail, proces zostaje zakończony.

 

4.       Czy otrzymywanie komunikatów jest odpłatne?

Otrzymywanie komunikatów przez Mieszkańców jest bezpłatne.

Jedyny koszt, jaki może zostać poniesiony przez Odbiorcę to połączenie telefoniczne lub SMS wysłany w procesie rejestracji lub wyrejestrowania. Również w przypadku oddzwaniania  do systemu w celu odsłuchania komunikatu, połącznie jest taryfikowane jako stacjonarne, zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Odbiorca.

 

5.       Czy można kilkakrotnie odsłuchiwać wiadomości głosowe?

Tak, każde połączenie telefoniczne wysłane z systemu Alcetel identyfikowane jest stałym numerem stacjonarnym odpowiednim dla danej strefy numeracyjnej Gminy. Oddzwaniając na wyświetlony numer telefonu można kilkakrotnie odsłuchać ostatniej wiadomości wysłanej przez Urząd.

 

6.       W jaki sposób pobrać aplikację mobilną Alcetel?

Aby pobrać aplikację mobilną Alcetel, należy …

 

7.       W jakich godzinach wysyłane są komunikaty do Odbiorców?

O terminie i godzinach wysyłanych komunikatów decyduje operator systemu Alcetel w Gminie.

W systemie zostały skonfigurowane domyślne parametry czasowe, dzięki którym komunikaty nie powinny być wysyłane przed godziną 8:00 i po 21:00.  Jednakże, parametry te mogą każdorazowo być zmieniane przez operatora, umożliwiając w nagłych przypadkach wysyłanie komunikatów alarmowych.

 

8.       Jak szybko wysyłane są komunikaty?

Komunikaty głosowe mogą być wysyłane z przepustowością od 50 do 100 kanałów jednocześnie, tzn. że w jednym momencie system może dzwonić do 100 odbiorców. 

W przypadku komunikatów SMS wszystkie wiadomości stworzone w systemie Alcetel wysyłane są automatycznie do operatora telekomunikacyjnego, który natychmiast rozpoczyna dostarczanie wiadomości. Komunikaty SMS, które nie zostaną z różnych względów (brak zasięgu, sieci, itp.) dostarczone od razu, będą przekierowane do powtórnego wysłania, aż przez kolejne 3 doby.

Szybkość dostarczania wiadomości e-mail oraz komunikatów wysyłanych przez aplikację mobilną Alcetel, uzależniona jest od dostępu Odbiorcy do sieci Internet.

 

9.       Czy wiemy, ilu Odbiorców otrzymało komunikat i kiedy?

Tak, w systemie Alcetel każda wysłana wiadomość jest raportowana online. W przypadku komunikatów głosowych generowany jest bardzo dokładny raport, z datą i godziną odebrania połączenia oraz długością odsłuchiwania komunikatu.

W przypadku wiadomości SMS raportowane są tylko wysłane komunikaty i błędne numery. (mają być jeszcze nie wysłane). Komunikaty wysłane poprzez aplikację mobilną raportowane są bardziej szczegółowo, z informacja o statucie doręczenia oraz otwarciu komunikatu.

Wiadomości e-mail w systemie Alcetel raportowane są statutem: Wysłany, Błąd.

Kto jest administratorem (właścicielem) danych gromadzonych w systemie poprzez rejestrację telefoniczną i online?

Mieszkaniec rejestrując swój numer telefonu lub adres mailowy, rejestruje się do bazy Gminy, która jest właścicielem bazy danych gromadzonych w procesie rejestracji.

Firma VMBS Sp. z o.o., przetwarza dane w systemach teleinformatycznych z zachowaniem wszelkich procedur wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

W jaki sposób chronione są dane osobowe gromadzone w systemie Alcetel?

Infrastruktura teleinformatyczna kolokowana jest w nowoczesnym Data Center i podlega elektronicznemu systemowi bezpieczeństwa, obejmującemu m.in.: wielostopniowy system kontroli dostępu z wykorzystaniem biometryki (SKD), system antywłamaniowy, system telewizji przemysłowej (Closed Circuit Television – CCTV).

W myśl obowiązującego rozporządzenia firma VMBS Sp. z o.o. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania oraz środki techniczne zapewniające ochronę danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem Alcetel). Dostęp do danych zawartych w systemie posiadają tylko osoby wyznaczone i upoważnione przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

W jaki sposób można się zarejestrować lub wyrejestrować z systemu Alcetel?

Aby zarejestrować numer telefonu lub adres mail w systemie Alcetel należy wykonać jedną z poniższych czynności:

1.       Wykonać połączenie telefoniczne na przypisany dla Gminy w systemie Alcetel numer telefonu stacjonarnego – udostępniony na stronie www Gminy, plakatach, ulotkach, itp.

2.       Wysłać wiadomość SMS o wskazanej treści – na numer tel. 503 503 733

3.       Wypełnić formularz Internetowy na stronie: www.alcetel.pl/nazwagminy

4.       Pobrać bezpłatną aplikację mobilną Alcetel (Adroid, iOs)

Proces wyrejestrowania polega na wykonaniu takich samych czynności po raz drugi. W celu potwierdzenia rejestracji lub wyrejestrowania numeru telefonu lub maila, system Alcetel oddzwania w przypadku telefonów stacjonarnych i komórkowych lub wysyła link aktywacyjny na wskazany adres mailowy. Przyciskając 1 i # na klawiaturze telefonu lub klikając w link w otrzymanym mailu, dokonuje się uwierzytelnienie numeru telefonicznego oraz adresu e-mail, proces zostaje zakończony.

Czy otrzymywanie komunikatów jest odpłatne?

Otrzymywanie komunikatów przez Mieszkańców jest bezpłatne.

Jedyny koszt, jaki może zostać poniesiony przez Odbiorcę to połączenie telefoniczne lub SMS wysłany w procesie rejestracji lub wyrejestrowania. Również w przypadku oddzwaniania  do systemu w celu odsłuchania komunikatu, połącznie jest taryfikowane jako stacjonarne, zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Odbiorca.

Czy można kilkakrotnie odsłuchiwać wiadomości głosowe?

Tak, każde połączenie telefoniczne wysłane z systemu Alcetel identyfikowane jest stałym numerem stacjonarnym odpowiednim dla danej strefy numeracyjnej Gminy. Oddzwaniając na wyświetlony numer telefonu można kilkakrotnie odsłuchać ostatnią wiadomość wysłaną przez Urząd.

W jaki sposób pobrać aplikację mobilną Alcetel?

Aplikację mobilną Alcetel, należy pobrać ze sklepów Google Play - na system Android lub App Store dla systemu iOs. Następnie należy wybrać Gminę, z której chce się otrzymywać komunikaty lub po prostu włączyć funkcjonalność GPS. W tym przypadku otrzymywanie komunikatów będzie uzależnione od miejsca, w którym się przebywa.

W jakich godzinach wysyłane są komunikaty do Odbiorców?

O terminie i godzinach wysyłanych komunikatów decyduje operator systemu Alcetel w Gminie.

W systemie zostały skonfigurowane domyślne parametry czasowe, dzięki którym komunikaty nie powinny być wysyłane przed godziną 8:00 i po 21:00.  Jednakże, parametry te mogą każdorazowo być zmieniane przez operatora, umożliwiając w nagłych przypadkach wysyłanie komunikatów alarmowych.

Jak szybko wysyłane są komunikaty?

Komunikaty głosowe mogą być wysyłane z przepustowością od 50 do 100 kanałów jednocześnie, tzn. że w jednym momencie system może dzwonić do 100 odbiorców. 

W przypadku komunikatów SMS wszystkie wiadomości stworzone w systemie Alcetel wysyłane są automatycznie do operatora telekomunikacyjnego, który natychmiast rozpoczyna dostarczanie wiadomości. Komunikaty SMS, które nie zostaną z różnych względów (brak zasięgu, sieci, itp.) dostarczone od razu, będą przekierowane do powtórnego wysłania, aż przez kolejne 3 doby.

Szybkość dostarczania wiadomości e-mail oraz komunikatów wysyłanych przez aplikację mobilną Alcetel, uzależniona jest od dostępu Odbiorcy do sieci Internet.

Czy wiemy, ilu Odbiorców otrzymało komunikat i kiedy?

Tak, w systemie Alcetel każda wysłana wiadomość jest raportowana online. W przypadku komunikatów głosowych generowany jest bardzo dokładny raport, z datą i godziną odebrania połączenia oraz długością odsłuchiwania komunikatu.

W przypadku wiadomości SMS raportowane są tylko wysłane komunikaty i błędne numery. Komunikaty wysłane poprzez aplikację mobilną raportowane są bardziej szczegółowo, z informacją o statucie doręczenia oraz otwarciu komunikatu.

Wiadomości e-mail w systemie Alcetel raportowane są statutem: Wysłany lub Błąd.