Korzyści

Wykorzystanie systemu komunikacji z mieszkańcami Alcetel niesie ze sobą wiele korzyści dla całej wspólnoty samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych grup docelowych: mieszkańców, samorządowców, przedsiębiorców i turystów.

 

-  zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców,

-  szeroki zasięg przekazywanych informacji o istotnych wydarzeniach,

-  wzrost zadowolenia ze świadczonych przez gminę usług (np. powiadomienie o odbiorze dokumentu),

-  poprawa komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Gminy ,

-  promocja i prestiż Gminy,

-  zwiększenie frekwencji mieszkańców w konsultacjach społecznych,

-  oszczędności finansowe – przypominanie o płatnościach podatków, opłat zamiast monitów,

-  udostępnienie turystom informacji na temat miejsca , w którym się znajdują, ostrzeganie ich przez zagrożeniami.