System Edu-kontakt

Cena kalkulowana jest indywidualnie, w zależności od ilości placówek i uczniów oraz wyboru modułów.

 

Pakiet wdrożeniowy

 • Konfiguracja i aktywacja kont użytkowników w systemie
 • Kampania informacyjna: plakaty, ulotki DL
 • Szkolenie

 

Moduł Komunikat Głosowy

 •  Możliwość przetwarzania wiadomości tekstowych poprzez syntezator głosu,
 •  Możliwość wielokrotnego powtarzania połączenia oraz oddzwaniania i odsłuchiwania powiadomienia na zasadzie skrzynki głosowej
 •  Możliwość przechodzenia nieodebranego połączenia na kolejne numery opiekunów przypisanych do ucznia
 •  Stały numer identyfikacji połączenia
 •  Raportowanie online
 •  Taryfikowanie minutowe 

 

Moduł SMS

 • Jedna taryfikowana wiadomość tekstowa o dł. do 160 znaków bez polskich znaków
 • Opis identyfikacji SMS: edu-kontakt

 

Moduł Aplikacja Mobilna

 •  Aplikacja Mobilna z możliwością wysyłania wiadomości tekstowej bez ograniczenia znaków tekstowych
 •  Komunikaty nielimitowane

 

Moduł e-mail

 • Wiadomość tekstowa wysyłana z systemu edu-kontakt
 • Bez limitu znaków
 • Wiadomości nielimitowane

 

Moduł Zgłaszanie nieobecności

 •  Połączenie głosowe do systemu edu-kontakt z wykorzystaniem systemu IVR

 

Ankietowanie

 • Ankietowanie rodziców na zasadzie realizacji połączeń głosowych z wykorzystaniem systemu IVR