Gmina Pleśna

Wdrożenie systemu Alcetel w Gminie Pleśna

Wielkość Gminy: ok. 12 000 mieszkańców

Rodzaj gminy: gmina wiejska

Ilość zarejestrowanych rekordów w bazie telefonicznej i mailingowej: ok. 1 700

 

Założenia dotyczące wdrożenia systemu komunikacji z mieszkańcami:

  •  Alarmowanie - Gmina położona w widłach rzek Dunajca i Białej, zagrożona podniesionymi stanami wód,
     powodziami;
W celu zapewnienia skutecznego powiadamiania o zagrożeniach wykorzystywany jest moduł komunikatu głosowego, dociera zarówno na telefony stacjonarne (często jeszcze aktualne na terenach wiejskich) oraz komórkowe, dostarczając w czasie rzeczywistym szczegółowy raport z przeprowadzonej kampanii alarmowej - ile odbiorców odsłuchało komunikat, a ile nie.

  •  Powiadamianie - Gmina administracyjnie podzielona jest na 11 sołectw; taki sam podział został naniesiony             do systemu Alcetel. Umożliwia to powiadamianie mieszkańców danego obszaru o istotnym dla nich zdarzeniu.
Do przekazywania krótkich informacji, dotyczących np. chwilowej awarii mediów, czy zebrań sołeckich wykorzystywany jest moduł SMS.

  •  Informowanie - Gmina bardzo aktywnie prowadzi działalność związaną z pozyskiwaniem środków unijnych na rozwój gospodarczy i społeczny; dzięki pozyskanym środkom finansowym powoływanych jest wiele inicjatyw                i działań na rzecz mieszkańców.
Za pomocą modułu e-mail wysyłane są informacje do mieszkańców, umożliwiające im udział w różnego rodzaju konsultacjach czy szkoleniach, np.:

 

Urząd Gminy w Pleśnej, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy Pleśna zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w Urzędzie Gminy Pleśna, w sali konferencyjnej (pok. 204, II piętro), 27 września 2016 r. (wtorek), w godzinach od 10:00 do 14:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej, na inne inwestycje lub w celu uzyskania informacji na temat możliwości ubiegania się o wsparcie w interesujących obszarach w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, w tym o: ogłoszonych konkursach                  i regulaminach, harmonogramach naborów wniosków.

Zapraszamy na indywidualne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek.

Punkt Informacyjny Funduszach Europejskich w Tarnowie działa w strukturze Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zainteresowanych zapraszamy również do siedziby Punktu w Tarnowie, ul. Wałowa 37.