Miasto i Gmina Proszowice

Wdrożenie systemu Alcetel w Gminie Proszowice

 

Wielkość gminy: ok. 16 500 mieszkańców

Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Ilość zarejestrowanych rekordów w bazie telefonicznej: ok. 2 100

 

Założenia dotyczące wdrożenia systemu komunikacji z mieszkańcami:

Gmina w 2011 roku uruchomiła system powiadamiania mieszkańców Alcetel w celu ostrzegania i powiadamiania mieszkańców o istotnych zdarzeniach. Z biegiem czasu system Alcetel został zintegrowany z systemem dziedzinowym, służącym do obsługi rozliczeń podatkowych oraz umów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

System Alcetel umożliwia wysyłanie masowo spersonalizowanych komunikatów, a poprzez integracje z systemem dziedzinowym Gmina może wysyłać do mieszkańców za pomocą wiadomości SMS lub komunikatu głosowego, przypomnienie o spłacie zadłużenia z podaniem odpowiedniej wartości.

 

Korzyści

Przypomnienie o terminie i kwocie zadłużenia w znaczący sposób wpływa na poprawę oszczędności oraz przepływu finansowego Gminy. Z jednej strony pracownicy urzędu nie muszą poświęcać czasu na przygotowywanie i wysyłanie masowej wysyłki monitów, z drugiej – znacząca większość odbiorców komunikatów telefonicznych bardzo szybko dokonuje uregulowania swoich zaległości.

Koszt wysłania monitu tradycyjną pocztą zamieniony jest na koszt jednej wiadomości SMS.